Afdrukken

De hereeniging

"Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur ", ofwel Eendracht maakt ook de kleinen machtig, tweedracht maakt de grootsten zwak. De Romeinse godin der eendracht levert het motto bij de oprichting van de Vereniging Concordia op 1 oktober 1880.

"De hereeniging van de nu zoo verdeelde burgerij" stond voorop.