Afdrukken

Carnaval

Het feest dat jaarlijks de meeste bezoekers trok in Concordia was het carnavalsbal. Dit feest trok niet alleen Bredase burgers, maar genoot in die jaren landelijke faam. En zeker vanaf 1919. Want in dat jaar had de gemeenteraad na 2 avonden van vurig debat een motie aangenomen dat het dragen van maskers op de openbare weg, ook met carnaval, verbood. Dit betekende het einde van de openbare viering van carnaval in Breda: een carnaval waarbij geen maskers gedragen mochten worden, was geen carnaval. Maar het carnavalsbal in Concordia bleef gehandhaafd, omdat Concordia geen openbare gelegenheid was. Als je lid was van Concordia was je welkom en introducés werden toegelaten als ze konden aantonen dat ze niet in Breda woonden. Het bal in Concordia werd een begrip tot ergernis van de katholieke geestelijkheid. Haar invloed was zo sterk, dat toen Concordia  in 1937 bij het College van  B&W aanklopte,    omdat ze de exploitatie van haar gebouw niet meer rond kreeg, B&W alleen bereid was te helpen als er een eind zou komen aan de carnavalsvieringen. Dat weigerde de vereniging en ze zou daarom tot 1962 zelfstandig het gebouw blijven exploiteren. In dat jaar werd het verkocht aan de gemeente. De viering van carnaval ging nog door tot 1969. Daarna heeft Concordia nog een aantal jaren een carnavalsbal georganiseerd in het Turfschip, maar daaraan kwam een definitief einde bij de sluiting van dit congrescentrum.