• Naam van de instelling:
  "Vrienden Podiumkunsten Breda" is de werknaam van "Stichting Vrienden van het Chassé Theater
 • R.S.I.N. nr. 002650472
 • Postadres:
  Burg. Passtoorsstraat 3
  4835 KE Breda
 • De Stiching heeft ten doel:
  het bevorderen van het culturele leven in Breda en omstreken in het algemeen en in het Chassé Theater in het bijzonder.
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan - meer ...
 • Functies bestuurders:
  Voorzitter: Han Verheijden
  Secretaris: Hubert Corten
  Penningmeester: Reinier Kole
 • Overige bestuurders
  Irene Baert
  Mootje Dijkstra-Willems
  Ton Waltjen
 • Beloningsbeleid:
  Er is geen personeel in dienst van de stichting.
  De bestuurders zijn onbezoldigd.
  Er is geen sprake van salaris (regelingen).
 • Voor een (actueel) verslag van de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar "Aanvragen" op deze website.
 • Financiële verantwoording:
  De balans en overzicht van baten en uitgaven. (2015/2016)