Ondersteuning Chassé-theater

Met het Chassé Theater heeft de Stichting een bijzondere band. Onze sympathie uit zich door onze Stichting voor meerdere jaren te verbinden als sponsor op het niveau van ‘Saffier’.

Ondersteuning bijzondere podiumprojecten en talenten

Algemene selectiecriteria
Bij het mobiliseren en selecteren van de relevante podia/podiumkunstenaars, bijzondere talenten en publieksgroepen (waarvan de podiumbezoek participatie kan worden bevorderd) willen wij zorgvuldig te werk gaan. Voor allen die de financiële en/of professionele steun van de Stichting effectief kunnen gebruiken, worden de navolgende criteria gehanteerd:

 • Elk project dient schriftelijk en gedocumenteerd te worden ingediend en wordt alleen gehonoreerd met tenminste twee derde van de stemmen van de bestuursleden;
 • De projecten hebben betrekking op initiatieven van kunstenaars en/of podia in de gemeente Breda;
 • Voor de projecten is ook de inbreng van derden gewaarborgd:
  l de Stichting adviseert nooit zonder dat er zicht is op een goede follow-up van de adviezen (organisatie!)
  l de Stichting financiert nooit meer dan 50% van de projectkosten;
 • De donatie aan een project is in principe eenmalig en er worden geen salarissen en/of uurvergoedingen betaald;
 • Positieve criteria zijn:
  l Het project heeft een innovatief resp. experimenteel karakter;
  l Het project bereikt een doelgroep van achterblijvende theaterbezoekers;
  l Het project behelst de ondersteuning van unieke, regionale talenten (bijv. eenmalige masterclasses etc.);
  l De spin off van het project is gunstig voor de continuïteit van een relevant podium en/of podiumkunstenaar/gezelschap;
  l De maatschappelijke waarde is aantoonbaar duurzaam: economisch, cultureel, sociaal en ecologisch;
 • Negatieve criteria zijn:
  l Het project heeft een dominant politieke, religieuze of commerciële doelstelling;
  l Het project is aantoonbaar slecht voor duurzaamheid;
  l Het project behoort tot de kerntaak van derden, bijv. de overheid;
  l Het project betreft een individueel belang en/of initiatief;