Financiële middelen

Inzet van financiële middelen
Beschikt de Stichting over financiële middelen, die jaarlijks vrijkomen uit de beleggingsresultaten van het vermogen. De financiële middelen worden aangewend om bepaalde organisaties of personen, die bezig zijn met relevante podiumkunstactiviteiten, -daar waar nodig- financieel te ondersteunen.

 

Overigens staat de Stichting open voor versterking van onze vermogenspositie. Wij zijn gerechtigd legaten of andere bijdragen en subsidies te ontvangen en deze te benutten voor onze ideële doeleinden. Potentiele gevers kunnen zich melden via ons emailadres of door zich te wenden tot het secretariaat.