Financiële middelen

Inzet van financiële middelen
De Vrienden beschikt over financiële middelen, die jaarlijks vrijkomen uit de beleggingsresultaten van het vermogen. De financiële middelen worden aangewend om bepaalde organisaties of personen, die bezig zijn met relevante podiumkunstactiviteiten, -daar waar nodig- financieel te ondersteunen.

 

Overigens staan de Vrienden open voor versterking van onze vermogenspositie. Wij zijn gerechtigd legaten of andere bijdragen en subsidies te ontvangen en deze te benutten voor onze ideële doeleinden. Potentiële gevers kunnen zich melden via ons mailadres of door zich te wenden tot het secretariaat.