Spelregels

Wilt u in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning dan adviseren wij u om onderstaande spelregels en criteria goed door te nemen alvorens u verder gaat naar het aanvraagformulier.

 

Spelregels aanvragen voor ondersteuning

  • Projecten dienen schriftelijk te worden ondersteund met informatie over de initiatiefnemer (zie formulier);
  • Doel en plan van aanpak zijn duidelijk omschreven;
  • Het project heeft een uitgewerkte begroting en financieringsaanpak, incl. de professionele en/of financiële bijdrage die van de Vrienden wordt verwacht;
  • Zo mogelijk wordt een recent financieel verslag van de initiatiefnemer bijgevoegd.
  • De indiener wordt door de Vrienden binnen drie maanden geïnformeerd over de honorering van zijn of haar verzoek; alsmede over de condities van toekenning.
  • De uitvoering van het project dient in ieder geval binnen twaalf maanden na de toezegging te zijn uitgevoerd resp. serieus te zijn opgestart;
  • Van de uitgaven van bedragen of de opvolging van adviezen wordt de stichting schriftelijk op de hoogte gebracht.