Selectie criteria

Bij het mobiliseren en selecteren van de relevante podia/podiumkunstenaars, bijzondere talenten en publieksgroepen (waarvan de podiumbezoek participatie kan worden bevorderd) willen wij zorgvuldig te werk gaan. Voor allen die de financiële en/of professionele steun van de Stichting effectief kunnen gebruiken, worden de navolgende criteria gehanteerd:

 • Elk project dient schriftelijk en gedocumenteerd te worden ingediend en wordt alleen gehonoreerd met tenminste twee derde van de stemmen van de bestuursleden;
 • De projecten hebben betrekking op initiatieven van kunstenaars en/of podia in de gemeente Breda;
 • Voor de projecten is ook de inbreng van derden gewaarborgd:
  l de Vrienden adviseert nooit zonder dat er zicht is op een goede follow-up van de adviezen (organisatie!)
  l de Vrienden financiert nooit meer dan 50% van de projectkosten;
 • De donatie aan een project is in principe eenmalig en er worden geen salarissen en/of uurvergoedingen betaald;
 • Positieve criteria zijn:
  l Het project heeft een innovatief resp. experimenteel karakter;
  l Het project bereikt een doelgroep van achterblijvende theaterbezoekers;
  l Het project behelst de ondersteuning van unieke, regionale talenten (bijv. eenmalige masterclasses etc.);
  l De spin off van het project is gunstig voor de continuïteit van een relevant podium en/of podiumkunstenaar/gezelschap;
  l De maatschappelijke waarde is aantoonbaar duurzaam: economisch, cultureel, sociaal en ecologisch;
 • Negatieve criteria zijn:
  l Het project heeft een dominant politieke, religieuze of commerciële doelstelling;
  l Het project is aantoonbaar slecht voor duurzaamheid;
  l Het project behoort tot de kerntaak van derden, bijv. de overheid;
  l Het project betreft een individueel belang en/of initiatief;