Ondersteuning Chassé-theater

Met het Chassé Theater heeft de Stichting een bijzondere band. Onze sympathie uit zich onder meer doordat Vrienden Podiumkunsten Breda zich voor meerdere jaren  verbonden is als sponsor Choreeg.

 

Expertise

Inzet van netwerk en expertise

De bestuurders van de Vrienden beschikken allen over specifieke expertise en een bepaald netwerk. De expertise van het huidige bestuur varieert van kennis over financiën en bedrijfsorganisatie tot theaterwetenschappen, marketing of bouwkunde.

Financiële middelen

Inzet van financiële middelen
De Vrienden beschikt over financiële middelen, die jaarlijks vrijkomen uit de beleggingsresultaten van het vermogen. De financiële middelen worden aangewend om bepaalde organisaties of personen, die bezig zijn met relevante podiumkunstactiviteiten, -daar waar nodig- financieel te ondersteunen.